-PRIJAVA RADOVA-

MSOK 2019.

UPUTE ZA AUTORE

Datum održavanja konferencije __.   -  __. kolovoza 2019. u prostorima  Druge gimnazije Varaždin Hallerova aleja 6a, 42 000 Varaždin  i Palače Varaždinske županije Varaždin  Franjevački trg 7,  42 000  Varaždin

Radovi se prijavljuju zaključno s 11. kolovozom 2019. godine.

Radovi pristigli nakon navedenog roka, neće biti razmotreni. 

Autori radove prijavljuju putem  elektroničkog obrasca (nalazi se pod nazivom OBRAZAC ZA PRIJAVU RADOVA

Jedan autor može prijaviti maksimalno 1 rad.

Radovi autora moraju zadovoljavati formu predloška za pisanje radova i biti predani isključivo u Word dokumentu (predložak se nalazi  na poveznici PREDLOŽAK )

Rad pisan po Word predlošku autori predaju zajedno s prijavom osobnih podataka putem elektroničkog obrasca.

Prijavljeni radovi preko navedenog obrasca, biti će javno objavljeni po završetku konferencije u elektroničkom časopisu  Varaždinski učitelj-digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje

Prezentacije svojih radova, autori donose sa sobom na dan održavanja konferencije.

Kotizacija za sudjelovanje na konferenciji iznosi ___ kuna.

Kotizacija  uključuje:

  • Sudjelovanje na konferenciji
  • 1 komplet konferencijskih materijala 
  • Osvježenje za vrijeme kratkih stanki
  • Osiguravanje svih tehničko informatičkih uvjeta

Plaćanje kotizacije

Plaćanja se obavljaju na ime:

Druga gimnazija Varaždin, Hallerova aleja 6a, 42000 Varaždin

Svrha plaćanja: MSOK 2019. - vaše ime i prezime

Banka: PBZ d.d.

IBAN: HR7523400091110739380

Poziv na broj: OIB uplatiteljaVAŽNO: Konferencija ne uključuje troškove prijevoza kao ni troškove boravka prilikom  održavanja konferencije.  Sudionici sami snose troškove boravka i prijevoza.

PREDLOŽAK ZA PISANJE RADOVA

Gotov predložak za pisanje rada možete preuzeti ispod. Predložak je unaprijed oblikovan za pisanje rada. Po preuzimanju predloška, sadržaj vašeg rada samo unosite u već preuzeti Word dokument. 

OBRAZAC ZA PRIJAVU RADOVA