Inovativnost i kreativnost  Škole za život 

-PRIJAVA RADOVA-

MSOK 2019.

UPUTE ZA AUTORE 

Pozivamo vas da prijavite  rad iz područja građanskog odgoja i obrazovanja povezanog sa sportom i obrazovanjem u 2019. godini na četvrtu po redu Međunarodnu sportsko obrazovnu konferenciju koja će se održavati u Varaždinu. Ovogodišnja konferencija je usmjerena na Inovativnost i kreativnost Škole za život.

Datum održavanja konferencije je:  od 26. do 28. kolovoza 2019.  u prostorima:  

Sažeci radova  se prijavljuju zaključno s 30. lipnjem 2019. godine.

Sažeci radova pristigli nakon navedenog roka, neće biti razmotreni za program konferencije. 

Autori sažetke prijavljuju putem  elektroničkog obrasca                                                                  (nalazi se pod nazivom  OBRAZAC ZA PRIJAVU RADOVA

Jedan autor može prijaviti najviše 1 sažetak.

Konačni radovi autora moraju zadovoljavati formu predloška za pisanje radova i biti predani isključivo u Word dokumentu  .docx formata (predložak se nalazi  na poveznici PREDLOŽAK )


Rad pisan po Word predlošku autori predaju po završetku konferencije na e-mail: 

msok.info@gmail.com 


Radovi će po završetku konferencije biti  objavljeni  u elektroničkom časopisu: 

 Varaždinski učitelj-digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje

**Prezentacije svojih radova, autori donose sa sobom na dan održavanja konferencije.**


Kotizacija za sudjelovanje na konferenciji iznosi  350,00  kuna


Kotizacija  uključuje:

  • Sudjelovanje na konferenciji
  • 1 komplet konferencijskih materijala 
  • Osvježenje za vrijeme kratkih stanki
  • Osiguravanje svih tehničko informatičkih uvjeta

Plaćanje kotizacije

Plaćanja se obavljaju preko univerzalnog naloga za plaćanje na ime:

Druga gimnazija Varaždin, Hallerova aleja 6a, 42000 Varaždin

Svrha plaćanja: Kotizacija MSOK 2019. - vaše ime i prezime

Broj računa primatelja: IBAN: HR7523400091110739380


Primjer popunjavanja univerzalnog naloga za plaćanje


VAŽNO: Plaćena kotizacija konferencije ne uključuje troškove prijevoza kao ni troškove smještaja prilikom trajanja konferencije.  Sudionici sami snose troškove smještaja i prijevoza.

Preporuka i rezervacija smještaja

Smještaj možete sami rezervirati u nekom od hotela ili pansiona u gradu Varaždinu.

| Hotel Turist  |  Hotel VaraždinPark Boutique Hotel | | Pansion Maltar d.o.o. |

PREDLOŽAK ZA PISANJE RADOVA

Gotov predložak za pisanje rada možete preuzeti ispod. Predložak je unaprijed oblikovan za pisanje rada. Po preuzimanju predloška, sadržaj vašeg rada samo unosite u već preuzeti Word dokument. 

OBRAZAC ZA PRIJAVU SAŽETAKA RADOVA