MSOK 2016. | 25.-28. | kolovoza

1. Međunarodna sportsko-obrazovna konferencija

-O DOGAĐAJIMA-

1. Međunarodna sportsko-obrazovna konferencija


Zajednička fotografija sudionika konferencije  ispred Druge gimnazije Varaždin

-O KONFERENCIJI-

Inicijatorica i osnivačica konferencije Zdravka Grđan, prof., ravnateljica Druge gimnazije Varaždin


Druga gimnazija Varaždin domaćin je "1. Međunarodne sportsko-obrazovne konferencije" koja se održava u Varaždinu od 25. do 28. kolovoza 2016. Osim domaćina, na Konferenciji sudjeluju Peta gimnazija Sarajevo, Druga ekonomska škola Beograd i Gimnazija Antona Aškerca Ljubljana. Konferenciju sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske u sklopu Natječaja za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola sa školama iz europskih zemalja koje ne sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje. Namijenjena je učenicima sportskih gimnazija i nastavnicima iz različitih gimnazijskih predmeta, ravnateljima, sportskim sucima i predstavnicima školskih sportskih saveza zemalja iz regije s ciljem organiziranja obrazovnog i sportskog susreta kako bi se obradile teme iz područja građanskog odgoja i obrazovanja u okviru 1. Međunarodne sportsko-obrazovne konferencije. Prvoga dana u sklopu Konferencije održale su se dvije radionice te okrugli stol. 

Naglasak Konferencije je na temama suzbijanja nasilja na sportskim terenima, s ciljem da se tijekom obrazovnog i sportskog susreta obrade teme iz područja građanskog odgoja i obrazovanja te povežu s aktualnim pitanjima školskog sporta i građanskog odgoja i obrazovanja te da se u školi stvori okruženje pogodno za učenje kroz razvijanje podrške učenicima i nastavnicima. Radionice su održane u učionicama Druge gimnazije Varaždin. Jednu je vodio mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik u Agenciji za odgoj i obrazovanje, pod radnim nazivom "Kako diskriminiramo". Tema druge radionice glasila je "Suzbijanje nasilja na sportskim terenima", a voditeljica je bila Nevenka Lončarić-Jelačić, viša savjetnica u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Radionicama su prisustvovali učenici i profesori te su svojim angažmanom i komentarima pridonijeli rješavanju problema nasilja i diskriminacije u odgojno-obrazovnome sustavu kao i društvu u cjelini. Nakon radionica koje su održane istovremeno u različitim učionicama, od 16:30 do 17:30 h, gosti i predavači pozvani su na okrugli stol.

Andreja Marcetić s temom "Perspektive školskoga sporta u regiji unutar sustava odgoja i obrazovanja". Aktivni sudionici okrugloga stola bili su Sejad Šenderović, ravnatelj Pete gimnazije Sarajevo, Zdravka Grđan, ravnateljica Druge gimnazije Varaždin i Dejan Nedić, ravnatelj Druge ekonomske škole Beograd. Temu su problematizirali i Marko Popović, profesor TZK-a Druge ekonomske škole Beograd i predstavnik Saveza nogometnih sudaca Srbije te Alen Melnjak, profesor TZK-a Druge gimnazije Varaždin. Ravnateljica Druge gimnazije Varaždin Zdravka Grđan istaknula je kako su profesori uzor učenicima te im svojim ponašanjem i poštivanjem sustava vrijednosti moraju biti primjer. Zaključeno je da odgojno-obrazovni sustav u sportskome segmentu ima mnoge manjkavosti te da bi nadležni trebali poraditi na relaciji škola-roditelji-sportski klub-učenik. Nakon održanih radionica i okrugloga stola, naši su se gosti uputili na večeru u hotel "Turist" gdje su i smješteni, a nakon toga najavljena je dobra zabava na našemu Špancirfestu - Festivalu dobrih emocija.-KONFERENCIJSKI PAKET-


-SUDIONICI KONFERENCIJE-

  • DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN,  HRVATSKA
  • PETA GIMNAZIJA SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA
  • DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA BEOGRAD, SRBIJA
  • GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA LJUBLJANA, SLOVENIJA

-ORGANIZACIJSKI ODBORI-

Međunarodni organizacijski odbor:

Zdravka Grđan, prof. - ravnateljica Druge gimnazije Varaždin, inicijatorica i glavna organizatorica Konferencije

Dejan Nedić, prof. - direktor Druge ekonomske škole Beograd

Mr. sc. Sejad Šenderović - direktor Pete gimnazije Sarajevo

Ružica Šimunović, prof. - voditeljica Službe za građane Hrvatskog Sabora

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof. - viša savjetnica za nacionalne programe, Agencija za odgoj i obrazovanje

Mr.sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe Agencija za odgoj i obrazovanje

Mr.sc. Andreja Marcetić, v. sur. Agencija za odgoj i obrazovanje

Darko Tot, dipl. socijalni pedagog - načelnik Sektora za potporu sustavu i programe EU, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Marko Popović, prof. - Savez nogometnih sudaca Srbije


Programski odbor Druge gimnazije Varaždin:

Zdravka Grđan, prof. - ravnateljica, organizatorica konferencije

Alen Melnjak, prof. koordinator učenika domaćina i gostujućih učenika

Marijan Andrović, prof. - koordinator sportskih aktivnosti

Slavica Kelemen, prof. - koordinatorica umjetničkog programa

Saša Josip Milec, prof. - moderator za medije

Ivana Žnidarić Kajić, prof. - moderator turističkog dijela programa

Blanka Kocijan, prof.- moderator plenarnog dijela konferencije

Miljenka Stipan Mikac, prof. - moderator plenarnog dijela konferencije

Marko Hrgar, prof. - moderator plenarnog dijela konferencije

Ivana Popović, prof.- moderator za medije i javnost

Petar Bekić, prof.- moderator za medije i javnost

Jasminka Trojko, prof. -moderator za aktivnosti slobodnog vremena

Davorin Grabar,prof.-informatička podrška

Zoran Hercigonja,prof.-informatička podrška -PLENARNI DIO KONFERENCIJE-

Zdravka Grđan, prof.

ravnateljica Druge gimnazije Varaždin
TEMA: Kreiranje novih odrednica obrazovanja i sporta u kontekstu interkulturalnih komunikacija

Alen Kišić, univ. spec. oec, dipl. nov.
dožupan Varaždinske županije
TEMA: Utjecaj važnosti sporta na izgradnju osobnosti-vlastito iskustvo

Josip Hehet, dipl. iur.
predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina
TEMA: Grad Varaždin-Grad sporta i kulture

Prof. dr. sc. Neven Vrček
dekan Fakulteta organizacije i informatike Varaždin
TEMA: Dugogodišnja tradicija sporta na FOI-u

Izv. prof. dr. sc. Damir Vusić
Sveučilište Sjever, prorektor Sveučilišnog centra Varaždin
TEMA: Sport na Sveučilištu Sjever

Dejan Nedić, prof.
direktor Druge ekonomske škole Beograd
TEMA: Veza između škole i sportskih aktivnosti kao motivacija učenika

Marko Popović, prof.
Druga ekonomska škola Beograd, Nogometni savez Srbije-nogometni sudac 1.lige
TEMA:Uloga profesionalnog suca u promicanju školskog sporta

Mr. sc. Sejad Šenderović
direktor Pete gimnazije Sarajevo
TEMA: Problematika školskog sporta u Bosni i Hercegovini

Prof. dr. sc. Saša Petar
Politehnika Pula
Veleučilište VERN
TEMA: Školski sport kao dio vannastavnih znanja potrebnih za uspjeh

Darko Tot, dipl.soc.ped.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - načelnik Sektora za potporu sustavu i programe Europske unije
TEMA: Uloga odgojno-obrazovnih ustanova na sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima

Dubravko Perec, dipl. krim.
Ministarstvo unutarnjih poslova - voditelj Odjela za sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima
TEMA: Sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima

Ružica Šimunović, prof.
Hrvatski sabor, voditeljica Službe za građane
TEMA: Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola na temu suzbijanja nasilja na sportskim terenima

Ivana Putarek, prof.
tajnica Školskog sportskog saveza Varaždinske županije
TEMA: Školski sport u Varaždinskoj županiji

Predrag Šoškić, prof.
Školski sport Srbije - nacionalni savez
TEMA: Školski sport u Republici Srbiji-iskustva i rezultati

Hrvoje Čustonja, prof.
glavni tajnik HŠSS-a
Hrvatski školski sportski savez Zagreb
TEMA: Perspektive školskog sporta u Hrvatskoj

Mr. sc. Andreja Marcetić
vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje
TEMA: Poduzetničke kompetencije u sportu

Vedrana Božić Pokos
Plesna škola Varaždin
TEMA: Različito poimanje sporta u društvenim okruženjima-GALERIJA SLIKA-


-POVEZNICE NA MEDIJE-

MSOK 2016. | 25.-28. | kolovoza